28. 10. 2012

Oslavy 50. výročí založení TJ v Pusté Kamenici a 50. výročí otevření kulturního domu v Pusté Kamenici

Obec Pustá Kamenice ve spolupráci s Tělovýchovnou jednotou Pustá Kamenice uspořádali v sobotu 27.10.2012 oslavy při příležitosti 50. výročí otevření kulturního domu v Pusté Kamenici a 50. výročí založení Tělovýchovné jednoty v Pusté Kamenici. Program oslav začal již v 11:00 hodin dopoledne, kdy se otevřel kulturní dům pro návštěvníky výstavy fotografií z činnosti TJ Pustá Kamenice, výstavby kulturního domu a dále fotografií z činnosti složek, kteří v kulturním domě pořádali společenské a kulturní akce. Součástí výstavy byly i plakáty z let, kdy se v našem kulturním domě konalo mnoho kulturních akcí. Od 15:00 hodin poté začala oficiální část oslav. Starosta obce Miroslav Myška před svým projevem o historii kulturního domu požádal přítomné spoluobčany a hosty, aby tichou vzpomínkou uctili památku všech, kteří tento kulturní dům budovali, účinkovali v něm a při těchto oslavách již nemohou být mezi námi. Za tělovýchovnou jednotu poté vystoupil Jaroslav Sklenář a v několika minutách shrnul práci TJ v Pusté Kamenici od založení v roce 1962 do současnosti. Následovalo vystoupení žáků ze ZŠ a MŠ Pustá Kamenice, kteří pod vedením paní ředitelky Mgr. Jany Kulichové a paní Ilony Petrové nacvičili zábavný program, ve kterém děti předvedly průřez sportovních a kulturních aktivit, které pořádá místní tělovýchovná jednota. Po vystoupení dětí ZŠ a MŠ Pustá Kamenice nastoupil na pódium dětský dívčí soubor MAŽORETKY TŘPYTILKY z Mozaiky Polička. Od 16:00 hodin v kulturním domě vystoupila taneční skupina BESEDA při penzionu v Poličce, která zde zatancovala ČESKOU BESEDU a COUNTRY TANCE. V této taneční skupině mimo jiné vystoupil i pan Bohuslav Chvála se svojí manželkou Danou, který je kamenickým rodákem a byl spoluzakladatelem TJ v Pusté Kamenici. S pustokamenickým ochotnickým divadlem v naší obci odehrál nesčetné množství divadelních her. Na závěr odpoledního programu v kulturním domě na jeviště vystoupili divadelníci Divadelního spolku Tyl Polička a POPRASKD, kteří zde sehráli komediální divadelní hru P. Aplima KONEC ZLODUCHA BOBA. Odpolední část oslav vyvrcholila v 19:15 hodin před kulturním domem nádherným ohňostrojem.

Od 20:00 hodin oslavy pokračovaly dále, neboť zde byla uspořádána posvícenská taneční zábava. K tanci a poslechu nám zahrála hudební skupina VEPŘO KNEDLO ZELO. Za pořadatele bych chtěl tímto poděkovat jak všem účinkujícím, tak i všem spoluobčanům a hostům, kteří se na oslavy dostavili i přes nepříznivé sněhové počasí. Rovněž děkuji i všem pořadatelům, kteří zajistili důstojný a nerušený průběh oslav. Z reakcí mnoha účastníků je patrno, že oslavy se opravdu vydařily a účastníci těchto oslav odcházeli domů velice spokojeni.

Za TJ a Obec Pustá Kamenice Jaroslav Sklenář

Foto: Jan Brokl st.

Odkaz:picasaweb.google.com/brokljan/50LETKDTJPUSTAKAMENICE

Odkaz:www.veproknedlozelo.cz/foto_alba/Rok_2012/30_KD%20Pust%E1%20Kamenice/album/index.html#DSCN8873.JPG

Odkaz: DENÍK SVITAVSKO:svitavsky.denik.cz/zpravy_region/oslavy-padesateho-vyroci-zalozeni-tj-v-puste-kamenici-20121031.html

Odkaz:Petr Novák: www.pnovak.cz/foto/index.php

Fotogalerie