20. 12. 2018

Rok 2018 v klubu seniorek

Pravidelné páteční posezení v klubu seniorek nám zkraje roku nepřekazily šedivé pošmourné dny, nepříjemný mráz, ani chřipková epidemie. Pro vylepšení nálady přece někdy stačí málo – těšit se na pravidelné setkání s přáteli.

Než jsme se nadály, oslavily jsme MDŽ. Jak jinak než malým pohoštěním a kytičkou pro každou z nás. Další březnové pátky jsou pracovní, velikonoční dekorace nám přece udělají největší radost, když si je společně vyrobíme samy.

V květnu jsme ve spolupráci s obcí a dětmi ze základní školy uspořádaly již tradiční oslavu Dne matek, další neděli jsme odpoledne jely do Skutče a užily si nádherné odpoledne na divadelním představení operety Cikánský baron.  Poslední středu v měsíci jsme se vydaly do Poličky na návštěvu muzea, kde byla výstava panenek z let 1890 až 1980 především české produkce. Po prohlídce historických panenek nás potom v další expozici muzea seznámil pan průvodce s historií královského věnného města Poličky od doby jejího založení českým králem Přemyslem Otakarem II. v roce 1265 až do současnosti. Poznaly jsme zase další kousek historie blízkého okolí našeho bydliště.

Další čas už byl i v klubu seniorek ve znamení soutěže Vesnice roku 2018.

Před návštěvou krajské hodnotící komise bylo potřeba uklidit klubovnu, umýt okna a připravit pár ukázek šikovných rukou na prezentaci. Byly jsme rády, že jsme mohly přiložit ruku k dílu a přispět ke zvládnutí oslavy vítězství v krajském kole Vesnice roku 2018, na prezentaci obce před celostátní hodnotitelskou komisí i na prezentaci obce v Luhačovicích.

Mezitím zbyl čas i na pravidelný turnaj v „Člověče nezlob se“, v říjnu a listopadu jsme se zúčastnily na všech akcích v obci uspořádaných k oslavě 100. výročí vzniku Československa – odhalení pamětní desky u obecního úřadu, sázení lípy i koncertu v kostele sv. Anny.

Celý podzim jsme věnovaly pracím na výrobě drobných dekorací na předvánoční prodejní výstavky, které byly jako každý rok při rozsvěcování vánočního stromečku u ZŠ a na adventním posezení v KD.

Ještě na nás čeká besídka s vánočním nadělováním a za rokem 2018 uděláme definitivní tečku. Věříme, že i v roce příštím se nám bude dařit tak jako letos. Všem spoluobčanům přejeme hezké vánoce a těšíme se na setkání při akcích v roce 2019.

Za seniorky Irena Gregorová