31. 8. 2018

Knihovna roku 2018 - návštěva hodnotící komise

Ve čtvrtek 30. 8. 2018 proběhlo v naší knihovně druhé kolo soutěže Knihovna roku 2018 v kategorii "základní knihovna". Pětičlenná hodnotitelská komise měla za úkol navštívit a zhodnotit činnost nominovaných knihoven ze všech krajů republiky a vybrat vítěznou knihovnu. Slavnostní vyhlášení a předání cen Knihovna roku 2018 se uskuteční  dne 9. října 2018 v 11:00 hodin v Národní knihovně v Zrcadlové kapli pražského Klementina, kterého se zúčastníme. Smyslem ocenění je vyjádření veřejného uznání knihovnám, jejich pracovníkům i obcím za úsilí o rozvoj knihovnických služeb a čtenářství.

    knihovnice  Iveta a Lenka