10. 3. 2020

Z činnosti knihovny

Jako každý rok, i v letošním školním roce nás pravidelně navštěvují děti ze základní školy, aby si prohlédly nové knížky a vyměnily již přečtené za nové. Někteří prvňáčci se poprvé seznamují s knihovnou a její činností. A ti starší čtenáři už to u nás znají a rádi si sami vyberou vhodnou knížku. Tentokrát jsme dostaly ještě jeden úkol a to již podruhé zasedat v komisi v místním kole recitační soutěže žáků. V letošním ročníku jsme děti přivítaly v naší knihovně. Soutěže se zúčastnili všichni žáci a zodpovědně přednášeli své básničky a vyprávění. Po dlouhém rozhodování jsme pomohly vybrat vítězné žáky. Musíme ale pochválit všechny soutěžící za jejich statečnost a přednesy. Abychom nezapomněly na naše dětičky z mateřské školky. I ty nás navštívily a prohlédly si prostory knihovny. Nechybělo čtení pohádek, prohlížení knížek a hraní. Většina dětí knihovnu zná, ale některé tady byly poprvé. Od března naše knihovna přešla z knihovního systému Clavius na Tritius. Chvíli to trvalo, ale teď už snad budeme plně funkční. Možná jste si všimli, že se změnil i náš on-line katalog na webových stránkách knihovny na vyhledávání dokumentů. Protože se minulý rok pozdržel výměnný fond, v letošním roce jsme obdržely 120 nových knížek z tohoto fondu. V loňském roce jsme do knihovny pořídily 122 nových knih. Celkový počet knížek v majetku obce je 2789. Ostatní knížky patří do výměnného fondu. Počet registrovaných aktivních čtenářů: 95, z toho mládež a děti do 15 let: 35. Na konci března připravujeme již po dvanácté Večer s Andersenem. Tato akce je vhodná pro malé čtenáře, kteří již chodí do školy.

knihovnice Iveta a Lenka

Fotogalerie