12. 12. 2015

Výroční schůze SDH 2015 - hasičský kroužek

V pátek 11.12. 2015 proběhla v KD výroční schůze SDH Pustá Kamenice, v rámci níž děti z hasičského kroužku předvedly svá vystoupení. Na tato vystoupení byli pozvaní nejen členové SDH, ale také rodiče a prarodiče dětí a členky Klubu seniorek. Nejprve se představily děti z přípravky (3 – 6 let) ukázkou požárního útoku, při kterém hasily hořící les. Děti se do své role vžily skvěle a dokonce jim ani nevadilo, že si prohodily jednotlivé úkony. Důležité bylo les uhasit! Výroční schůze pak pokračovala kulturním pásmem básniček a písní s hasičskou tématikou. Toto pásmo nacvičily děti z družstva mladších pod vedením Míši Holcové. Děti byly za svá vystoupení odměněny nejen potleskem a drobnými dárky, ale také sladkým občerstvením v podobě palačinek, které pro ně připravily seniorky. Všem rodičům a prarodičům děkujeme, že si našli čas a přišli s dětmi prožít příjemné páteční odpoledne. Všem spoluobčanům bychom rádi popřáli klidné vánoční svátky a šťastné vykročení do nového roku 2016.

                                                                                                                                                                            Za SDH  Lenka Tomášková

Foto: Jan Brokl st.

Odkaz:https://picasaweb.google.com/brokljan/VYROCNISCHUZEHASICU2015?authuser=0&feat=directlink

Fotogalerie