4. 5. 2009

Námětové cvičení hasičů

Dne 2.5.2009 se v obci Pustá Kamenice uskutečnilo námětové cvičení jednotek SDH. Zúčastnilo se ho 53 dobrovoných hasičů z 8 jednotek okolních obcí. Po přezkoušení stříkaček se za velení místního velitele a příslušníků profesioální jednotky z Poličky vedlo dopravní vedení od rybníka na hájenku. Cvičení přihlíželi i občané Pusté Kamenice a dvě nádherné labutě, které se toho rána objevili na našem rybníku. Vše se za přispění pěkného počasí i všech zúčastněných vydařilo a tak můžeme poděkovat všem sborům za jejich poctivou práci.

SDH Pustá Kamenice

Foto Jiří Zahálka

Fotogalerie