21. 9. 2016

Dětský den v Budislavi

SDH Budislav pozval naše děti z hasičského kroužku na dětský den, který se konal 9.7.2016. Toto pozvání využily zejména děti z přípravky. Celé odpoledne na hřišti u KD Krčmy probíhaly soutěže s hasičskou tématikou, ať už pro jednotlivce, dvojice či družstva. Největším lákadlem byl velký nafukovací hrad se skluzavkou. Naše děti byly také požádány, aby všem přítomným předvedly požární útok, za který zaslouženě sklidily potlesk. Následoval také požární útok pro dobrovolníky, a tak si tuto disciplínu vyzkoušeli i přítomní rodiče našich dětí. Pro mnohé z nich to byl příjemný návrat do dětských let, kdy sami navštěvovali hasičský kroužek. Na závěr bylo pro děti nachystáno překvapení v podobě hašení skutečného ohně. Doufáme, že si toto příjemné odpoledne všichni přítomní užili.

                                                           Za SDH Lenka Tomášková