15. 9. 2016

Soutěž v Kamenci

Po dvou měsících prázdnin jsme 3. 9. 2016 jeli na soutěž do nedalekého Kamence. Bylo teplo a tak se zúčastnila spousta družstev. Nejdříve se běhaly štafety 4x60m mladší, a pak starší. Volné chvíle mezi disciplínami děti trávily na malém hřišti. Když všichni odběhli štafety, tak se začali běhat požární útoky a štafeta jednotlivců na 60m s překážkami. Útoky se dětem povedly s krásným časem a navíc všichni byli rádi, že se v teple schladily. Nakonec se děti umístily na 26. místě. Poslední disciplínou, kterou měly děti před sebou, byly štafety jednotlivců s překážkami na 60m. Všichni úspěšně odběhli a byli rádi, že už to mají za sebou. Kluci běželi tři. Míra Kottoniak se umístil na 22. místě, Kubík Hak na 46. místě a Vlastík Suchý na 47. místě. Holky běžely dvě, a to Šárka Bukáčková, ta se umístila na místě 53., a Sárinka Kottoniaková na místě 54. Náklady spojené s účastí na soutěžích jsou částečně financovány z finančních prostředků, které se nám podařilo získat z dotačního programu Pardubického kraje „Naplňování Koncepce podpory mládeže v Pardubickém kraji“.

za SDH Michaela Holcová


 

Fotogalerie