11. 12. 2016

Výroční schůze SDH

V sobotu 10.12. 2016 se v KD uskutečnila výroční schůze SDH Pustá Kamenice. Od 16 hod. se konala schůze pro děti, na kterou byli pozváni i rodiče dětí. Toto setkání se nekoná jen pro zhodnocení celoroční práce dětí, ale také proto, abychom vyjádřili poděkování rodičům dětí za jejich podporu a ochotu doprovázet zejména ty nejmenší děti na soutěže. Velmi nám tím pomáhají při organizaci přímo na soutěžích. Odměnou pak byly pro děti vynikající palačinky, které připravila paní Gregorová, za což jí samozřejmě patří velký dík. Děti si také pro rodiče a ostatní členy našeho sboru připravily kulturní pásmo, které předvedly na začátku schůze pro dospělé. Ti nejmenší sehráli Pohádku o veliké řepě, ti starší pak pásma básní. Překvapením bylo i zapojení starší mládeže, která k pásmu básniček secvičila scénku. Poté již pokračoval program výroční schůze pro dospělé, při které si všichni členové mohli vyslechnout jednotlivé výroční zprávy a zhodnotit tak celoroční činnost našeho sboru.

                                                                                              Za SDH Pustá Kamenice Lenka Tomášková

                                                                                           

Odkaz: https://goo.gl/photos/uqDTEQopWo5cxwba9