25. 6. 2019

Okresní kolo hry Plamen v Jarošově 31. 5. - 1. 6. 2019

V pátek 31. 5. se vydala naše dvě družstva mladších předvést vše co natrénovala během uplynulého roku. V pátek byly pro všechny soutěžící nachystány dvě štafety, a to štafeta požárních dvojic a štafeta CTIF. Ve štafetách se našim dětem příliš nedařilo. Družstvo A ve složení Šárka Bukáčková, Alice Husáková, Matěj Zahálka, Vlastimil Suchý, Andrea Odehnalová, Sára Kottoniaková,Tereza Sejkorová, Daniel Suchý a Anna Tomášková získalo za štafetu požárních dvojic 13. místo a družstvo B, které soutěžilo ve složení Kristýna Tomášková, Daniel Vičar, Eliška Broklová, Marek Zahálka, Filip Sodomka, Liliana Hodovancová, Jakub Odehnal, Adéla Vičarová, Johana Broklová, získalo místo 20. Ve štafetě CTIF se družstvu A dařilo o něco lépe a získalo místo 11. a družstvu B se v této štafetě dařilo obdobně, získalo 20. místo. Navečer ještě 5 našich závodníků startovalo v běhu na 60m. V této disciplíně se nejlépe dařilo Šárce Bukáčkové, která se umístila na krásném 8. místě. V podvečerních hodinách byla pro děti nachystána diskotéka s karnevalem a po setmění čekalo na děti překvapení v podobě ohňostroje. V družstvech A i B soutěžily také děti z přípravky, které v sobotu běžely i ve své samostatné kategorii. Toto družstvo běželo druhý den ve složení Melichar Hak, Ondřej Žembery, Radim Holomek, Anna Suchá, Jan Tomášek, Martina Husáková, Jiří Zahálka, Johana Broklová, Liliana Hodovancová a Daniel Suchý. Sobotní den byl zasvěcen požárním útokům a štafetě 4x60m. Obě disciplíny v kategorii přípravka ovládlo naše družstvo – požární útok se jim vydařil s časem 45,88 s a štafeta 113,24 s. Takže naše přípravka vyhrála jarní kolo hry Plamen. Do celkového výsledku se započítávají i výsledky podzimního kola, proto jsme se celkově umístili na 2. místě. Požární útoky se povedly i oběma družstvům kategorie mladších. Družstvo A zaběhlo útok za 23,26 s a umístilo se na 11. místě a družstvu B, které v sobotu posílilo o Jakuba Haka, se po nevydařeném prvním pokusu podařilo zaběhnout čas 26,43 s a získalo tak 14. místo. Pro družstvo B je to zatím nejlepší výsledek v PÚ! Štafeta 4x60m se opět dětem příliš nevydařila – družstvo A skončilo na 15. místě a družstvo B na 19. místě. V součtu všech umístění jednotlivých disciplín s umístěním z podzimního kola ( A – 8. místo, B – 23. místo) se celkově družstvo A umístilo na krásném 12. místě a družstvo B na místě 19. Zvláštní ocenění by měla získat Anička Tomášková, která všechny disciplíny běžela ještě navíc s družstvem Dolního Újezdu, které skončilo celkově na 15. místě. Touto cestou bych ráda poděkovala všem dětem za jejich snahu, píli a reprezentaci našeho sboru a všem dospělým, kteří byli ochotni vzít si dovolenou a trávit s dětmi dva dny na soutěži. Děkuji i těm, kteří s námi jeli na sobotní část soutěže a byli nám velmi nápomocni s organizací dětí při této poměrně náročně akci. Děti si odvezly mnoho zážitků a tentokrát i hodně cen. Zamrzel nás však fakt, že pořadatelé „zapomněli“ koupit medaile pro kategorii přípravky, které dle propozic měli získat první tři v každé kategorii. Stejně tak se i stalo v ocenění jednotlivců v běhu na 60m. A tak nám i dětem zůstal alespoň ten pěkný pocit z dobrého výsledku.

Lenka Tomášková, SDH Pustá Kamenice

Fotogalerie