25. 6. 2019

Krounský pohár 9. 6. 2019

V neděli 9. 6. 2019 jsme se rozhodli s jedním družstvem vyjet mimo náš okres do sousední vesnice na hasičskou soutěž nazvanou Krounský pohár. Cílem bylo hlavně zasoutěžit si a užít si to. Postavili jsme takový mix z družstev A, B i přípravky. Protože je tato soutěž zařazena do okresní ligy Chrudimska, v níž si každé družstvo vozí svoji vlastní mašinu, požádali jsme o pomoc a zapůjčení mašiny i strojníka z SDH Svratouch. Výsledné časy našeho družstva nás překvapily a potěšily zároveň. Družstvo ve složení Matěj Zahálka, Marek Zahálka, Andrea Odehnalová, Sára Kottoniaková, Alice Husáková, Anna Tomášková a Tereza Sejkorová v prvním pokusu zaběhlo čas 24,65 s a v druhém pokusu 21,44 s, což je zatím nejlepší letošní čas PÚ. Celkově se naše družstvo umístilo na 13. místě z 22 družstev. Dětem děkujeme za reprezentaci sboru a SDH Svratouch za zapůjčení kvalitního stroje i spolehlivého strojníka.

Lenka Tomášková, SDH Pustá Kamenice