28. 7. 2019

Oslavy 125. výročí založení SDH v Pusté Kamenici

V sobotu 27.7.2019 se na místním hřišti uskutečnily netradičně pojaté oslavy 125.výročí založení SDH Pustá Kamenice. Celé oslavy byly zahájeny slavnostním nástupem hostů a pozvaných hasičských sborů. Po zaznění státní hymny byli všichni přítomní krátce seznámeni s historií i se současnými aktivitami našeho sboru. Poté promluvili přítomní hosté – starosta obce Jaroslav Sklenář, starosta Krajského sdružení hasičů Pardubického kraje Josef Bidmon, dále pak starosta Okresního sdružení hasičů Svitavy Jan Soural a náměstek starosty Okresního sdružení hasičů Svitavy pan Pavel Říha. Náš sbor si u příležitosti těchto oslav převzal z rukou starosty Jana Sourala pamětní plaketu Okresního sdružení Svitavy. Po oficiálním části následovalo zahájení Vesnických her 2019 zapálením olympijského ohně našich her a slavnostním nástupem všech 7 soutěžních týmů a předváděcího družstva. V letošním roce se těchto her zúčastnili soutěžící z Rychnova, Pusté Kamenice, Proseče, Borové, Pusté Rybné, Březin a Poličky. Družstva ve složení 3 ženy a 3 muži soutěžila celé odpoledne v legračních až trochu bláznivých disciplínách, při kterých si soutěžící vyzkoušeli svoji zručnost, fyzickou zdatnost, schopnost spolupráce a důvtip. Cílem her je především pobavit se a setkat se s přáteli z okolních obcí, což se snad podařilo. Vítězem a tedy i  pořadatelem her v roce 2020 se stal sousední Rychnov. 2.místo získala „největší vesnice“ Polička, o 3. místo se podělila Proseč a Borová, 4.místo získalo družstvo z Pusté Kamenice a Pusté Rybné a na 5.místě se umístily Březiny. Po slavnostní předání cen byly Vesnické hry 2019 ukončeny. Od 19 hod. pak oslavy pokračovaly až do brzkých ranních hodin večerní pouťovou zábavou s kapelou Quattro. Po celé odpoledne byl nejen pro děti nachystán doprovodný program. Na stanovišti HZS Svitavy si všichni mohli ověřit své znalosti z oblasti požární ochrany, na stanovišti ZZS Pardubického kraje si mohli prohlédnout vybavení sanitky, vyzkoušet masáž srdce nebo si změřit krevní tlak. Děti pak mohly ještě využít dětské atrakce či malování na obličej. Během celého dne bylo pro všechny nachystáno občerstvení v podobě grilované kýty, grilovaných klobás, nanuků, chlazených alkoholických i nealkoholických nápojů. Děkuji všem, kteří se jakýmkoli způsobem podíleli na přípravě a organizaci oslav, také dětem z předváděcího družstva, které svoji úlohy zvládly na výbornou. Děkujeme sponzorům za jejich dary – obci Pustá Kamenice, I.Agro Oldříš a Trikator.cz. Děkujeme také panu Dvořákovi, jehož firma nám zajistila osvětlení a elektroinstalaci celé akce. Velké poděkování patří také Pardubickému kraji, který tuto akci finančně podpořil. Děkuji také všem, kteří přijali naše pozvání a svojí přítomností podpořili náš sbor. Doufáme, že si to všichni užili!

za SDH Pustá Kamenice Lenka Tomášková

Odkaz:https://janbrokl.rajce.idnes.cz/HASICI_125_LET_A_VESNICKE_HRY_2019

Odkaz:https://www.facebook.com/jan.brokl.56/videos/374391846609062/

Foto: Jan Brokl st. a Petr Novák

Fotogalerie