11. 12. 2019

Poděkování

Ráda bych touto cestou poděkovala všem dětem, které se aktivně účastní na činnosti hasičského kroužku, a jejich rodičům za podporu a pomoc při nejrůznějších akcích. Děkuji všem vedoucím i dalším členům SDH za pomoc při organizaci kroužku a dalších akcí. Poděkování patří také paní Novákové a paní Gregorové, které jsou vždy ochotné pomoci s občerstvením na naše akce pro děti, a Petře Jelínkové za uvaření obědů na soustředění mladých hasičů. Děkuji také vedení obce Pustá Kamenice za finanční podporu a bezúplatné zapůjčení prostor KD pro činnost kroužku. Poděkování patří také ZŠ a MŠ Pustá Kamenice za poskytnutí zázemí školy pro hasičský kroužek především v zimních měsících, dále firmám Elčkner, Agricol Polička, RD Krouna a panu Hubertu Bukáčkovi za sponzorské dary. V neposlední řadě chci poděkovat Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy za poskytnutí finanční dotace, ze které jsme dětem mohli zakoupit novou sadu hadic s bezpečnostními spojkami, sadu hadic a proudnici se spojkami ROTT, nové savice a sportovní sací koš, sportovní helmy, a další vybavení pro požární sport. Z této dotace také bylo hrazeno stravování a startovné na soutěžích. MŠMT nám také prostřednictvím OSH Svitavy přispělo na volnočasové aktivity – výlet do ZOO Olomouc. Všem přeji pokojné vánoční svátky!

za  SDH Lenka Tomášková