25. 6. 2020

Činnost mladých hasičů květen - červen

Od března, kdy byl vyhlášen nouzový stav z důvodu pandemie koronaviru, jsme museli dočasně zrušit činnost našeho kroužku. Rodiče dětí měli možnost využít nejrůznějších aktivit, výtvarných i jiných činností, které byly vkládány naším sdružením na webové stránky a na facebook. Veškeré aktivity jsem sdílela v naší facebookové skupině. V dubnu výkonný výbor SH ČMS zrušil veškeré sportovní a kulturní akce do 30. 6. I když došlo k rozvolnění různých opatření, bohužel stanovené podmínky a doporučené pokyny pro pořádání soutěží pro děti jsou natolik náročné, že málokterý sbor se rozhodne soutěž vůbec uspořádat. Naše okresní sdružení se rozhodlo zrušit Ligu mladých hasičů v požárním útoku až do konce soutěžní sezóny. Tato liga byla nahrazena alespoň Ligou v běhu na 60 m s překážkami. Budou do ní zahrnuty 3 soutěže, z nichž 2 jsou o prázdninách. S dětmi jsme se od konce května začali scházet, bohužel nám příliš nepřeje počasí a některé tréninky byly z důvodu podmáčeného hřiště, nebo silného deště zrušeny v zájmu bezpečnosti dětí. Prostory školy nelze v současné době vůbec využívat. Věříme, že zájem dětí nebude upadat a že tuto zvláštní dobu zvládneme. A že si to užijeme, i když nemůžeme soutěžit!

Lenka Tomášková