15. 9. 2020

Prázdniny u hasičů

I o prázdninách hasiči nezaháleli. Děti se scházely na hasičském kroužku, který probíhal nepříliš pravidelně, tak jak mohli děti i vedoucí. Stihli jsme si však např. zahrát šipkovanou, které sice nepřálo počasí, ale vládla při ní veselá atmosféra. Děti se také začaly připravovat na podzimní branný závod.

Na konci prázdnin přišla pozvánka na pohárovou soutěž do Sádku. I když jsme se o soutěži dozvěděli dost narychlo, podařilo se složit 1 tým a úspěšně reprezentovat náš sbor na této soutěži. Po útocích jsme byli 6. ze 14 družstev. Štafeta se ale příliš nepodařila, a tak naše družstvo skončilo na 10. místě. Děti i tak byly spokojené a za odměnu si pochutnaly v Borové na zmrzlině.

V ten samý den probíhalo zasedání delegátů okresu v Českých Heřmanicích. Náš okres zastupovala mimo jiné členka našeho sboru Lenka Tomášková, která byla na okresním shromáždění zvolena jako delegát okresu Svitavy. V Českých Heřmanicích byl zde přítomnými delegáty zvolen „staronový“ výbor KSH.  Krajským starostou nadále zůstává Josef Bidmon.

25. 7. jsme pro naše spoluobčany uspořádali pouťové posezení. Pro všechny návštěvníky bylo nachystané chutné občerstvení a chlazené nápoje. Celé odpoledne nám zpříjemňovala živá hudba v podání Náhodného seskupení Naživo.

Zástupci jednotky a obce se zúčastnili slavnostního předávání ocenění v Telecím, jako poděkování za pomoc při rozvozu ochranných pomůcek. Pardubický kraj hasičům děkoval ještě jednou, a to pozváním na divadelní představení do Východočeského divadla Pardubice.

Vedoucí se v září také zúčastnili pravidelného školení před podzimním branným závodem. V srpnu také proběhlo vyhodnocení soutěže Požární ochrana očima dětí. V okresním kole uspěly celkem 4 naše děti:

Kategorie M1 – 3.místo Erik Novák

Kategorie M2 – 1.místo Ondřej Žembery

Kategorie ZŠ1 – 2.místo Marek Zahálka         

Kategorie ZŠ2 – 2.místo Matěj Zahálka

Marek Zahálka i Ondřej Žembery uspěli i v kole krajském. Ondra získal 2. místo a Marek místo 1. Oba postoupili do kola celostátního. Vyhodnocení celostátního kole proběhne v listopadu. Předávání krajského kola mělo proběhnou 17. 9. 2020 v Hlinsku.  Z důvodu zhoršení epidemiologické situace v ČR však bylo zrušeno. Předání cen za okresní i krajské kolo proběhne v jednotlivých sborech či školách. Všem oceněným gratulujeme a děkujeme za reprezentaci našeho sboru.

Hasičský kroužek bude nadále probíhat v pátek vždy od 16.15 za příznivého počasí na hřišti, za nepříznivého počasí v KD. Tělocvičnu ZŠ zatím z důvodu hygienických opatření využívat nebudeme moci. Na období mrazivého počasí zejména na výtvarné aktivity budeme hledat náhradní řešení. Současná pandemie koronaviru aktivitě mladých hasičů příliš nepřeje, ale věříme, že se situace zlepší a že i toto období společně zvládneme.

Nadále přijímáme nové členy již do 3 let! Více informací u jednatele J. Tomáška nebo u vedoucí mládeže L. Tomáškové!

Plánované akce, soutěže:

30. 9. Květinový den – Liga proti rakovině – prodej kytiček po obci

3. 10. 2020 Výlet pro děti a rodiče do hvězdárny a planetária v HK

4. 10. 2020 soutěž Hlinecké šedesátky pro přípravku ( možná účast)

10. 10. 2020 Mistrovství ČR v TFA Svitavy – pomoc při organizaci

16. 10. 2020 schůze okrsku Borová v Pusté Kamenici

17. 10. 2020 podzimní branný závod v Jevíčku

11. 12. 2020 Výroční schůze pro děti a rodiče¨

12. 12. 2020 Výroční schůze SDH Pustá kamenice

 

                        za SDH Pustá Kamenice Lenka Tomášková