13. 12. 2020

Brigády na renovaci překážek a činnost hasičského kroužku

V průběhu měsíce září proběhlo několik brigád na renovaci překážek. Natírání konstrukce a likvidace starého dřeva se zúčastnily děti z hasičského kroužku. Zároveň jsme zakoupili zcela novou dětskou kladinu. Dřevo na rekonstrukci překážek jsem zakoupili z dotačních prostředků od naší obce. Novou kladinu jsme pořídili z dotace MŠMT. Z této dotace jsme také pořídili nový sportovní rozdělovač, novou sadu hadic na PU opatřenou bezpečnostními pojistkami, sklopné terče na střelbu ze vzduchovky, další dvě proudnice a další drobný materiál. V průběhu podzimu jsme se scházeli zhruba do poloviny září, než byla tato činnost pozastavena. Pilně jsme s dětmi trénovali především na podzimní branný závod, který se však nemohl uskutečnit. Doufáme, že v průběhu zimy s postupným uvolňováním se opět začneme pravidelně scházet. O konání těchto schůzek budou rodiče dětí včas informováni.

Lenka Tomášková