24. 3. 2021

Činnost mladých hasičů

Již několik měsíců se nemůžeme s dětmi bohužel scházet. Vyzvali jsme je však, že se můžou zapojit do výtvarné soutěže Požární ochrana očima dětí. Nakonec se nám sešlo 10 obrázků, a tak jsme 9 z nich poslali do okresního kola. V kategorii M2 to byly práce Jiříka Zahálky, Honzíka Tomáška a Rádi Holomka, v kategorii ZŠ 1 jsme poslali obrázky Lili Hodovancové, Adélky Vičarové a Aničky Tomáškové a v kategorii ZŠ 2 pak obrázky Dana Vičara, Terezky Sejkorové a Kristýnky Tomáškové. Poděkování patří i Filipovi Sodomkovi, který také obrázek maloval. Na konci března se měla uskutečnit odložená podzimní soutěž hry Plamen. Bohužel je z epidemiologických důvodů zrušena, zatím bez náhradního termínu. V plánu jsou sice soutěže, jejichž termíny jsou uvedeny níže, jestli se uskuteční bude záležet na vývoji epidemie. Až se trochu zlepší počasí, doufám, že se nám podaří uskutečnit jednu akci, kterou si zřejmě nebudeme moci užít společně, ale bude se moci do ní zapojit každý. Věřme v lepší časy a v to, že se brzy sejdeme zase na hřišti nebo při nějaké kulturní události.

  za SDH Lenka Tomášková

Termíny soutěží:   

konec dubna - soustředění

1. 5. liga MH - Pomezí

15.5. O pohár Malé Hané – Jevíčko

28. - 29. 5. hra Plamen – Trstěnice

28.8. liga MH – Kamenec

4. 9. liga MH – Sádek

25.9. liga MH – Mladějov