28. 6. 2021

Činnost SDH Pustá Kamenice

Mladí hasiči se již od května mohou scházet na trénincích.

Zpočátku nám nepřálo počasí, nyní už děti ale pilně trénují. V současnosti máme družstvo přípravky, 2 družstva mladších a také začalo trénovat družstvo starších. Dětské hasičské soutěže byly prozatím zrušeny, ale doufáme, že se brzy nějaká uskuteční, aby si děti mohly porovnat své dovednosti s jinými družstvy a aby se také po dlouhé době potkaly se svými kamarády mladými hasiči.

V březnu se naše děti zapojily do soutěže Požární ochrana očima dětí a nyní k nám doputovala informace o tom, že některé z nich svými obrázky zaujaly porotu okresního kola. Byl to Jiří Zahálka, který v kategorii M2 získal v okresním kole 1. místo, a Daniel Vičar, který ve své kategorii ZŠ 2 taktéž zaujal a byla oceněn 1. místem.

Dále pokračujeme v rekonstrukci překážek. Naši členové se také zúčastnili školení velitelů a strojníků. Doufejme, že se epidemiologická situace bude nadále zlepšovat a brzy se sejdeme i na dalších kulturních či sportovních akcích.

 

Nejbližší akce:

prázdniny – Jevíčko, Zderaz

8. Kamenec

9. Sádek

9. Mladějov na Moravě

                                                                          Za SDH Pustá Kamenice Lenka Tomášková