1. 9. 2021

Činnost mladých hasičů o prázdninách a výlet do Sportovního parku v Pardubicích

Po celé prázdniny se scházely děti na hřišti, aby si společně zasportovaly a zahrály hry. Trénovaly útok, štafetu, ale také opakovaly značky na branný závod.

     Ve dnech 7. - 15. srpna se v pardubickém parku Na Špici konal již tradiční Sportovní park, v němž mají možnost prezentovat svou práci s dětmi nejrůznější sportovní organizace. Letos poprvé se zde prezentovali také hasiči, a proto jsme byli osloveni, abychom přijeli a předvedli ukázku naší činnosti v hasičském kroužku.

            V pátek 13. srpna jsme tedy autobusem vyrazili „na výlet“. Pro návštěvníky parku jsme si připravili ukázku požárního útoku v podání těch nejmenších dětí a starší děti předvedly štafetu 4 x 60 m. Jako odměnu každý z nich dostal hrací kartu, se kterou mohli obcházet jednotlivá stanoviště. Na stanovištích měli možnost vyzkoušet si nejrůznější sporty – kick box, judo, karate, florbal, stolní tenis, plážový volejbal, jízdu na koloběžkách atd. Na doprovodných stanovištích si pro změnu mohli vyzkoušet např. poskytnutí první pomoci, či dozvědět se zajímavé informace z činnosti Charity Chrudim. Za odměnu jim byla karta na každém stanovišti označena a při projití určitého množství stanovišť obdrželi medaili a diplom se svým jménem.

            Celý výlet jsme zakončili točenou zmrzlinou u parkoviště autobusů. Myslím si, že si to všichni účastníci užili, i když po celou dobu panovalo tropické počasí.

                                                           Lenka Tomášková, SDH Pustá Kamenice