26. 6. 2022

Celoroční hra Plamen 27. - 28. 5. 2022

Ve dnech 27. - 28. 5. 2022 se v Trstěnici u Litomyšle uskutečnilo okresní kolo celoroční hry Plamen, do které se započítávají výsledky z podzimního branného závodu a body za volnočasové aktivity. Naše družstvo A mladších vstupovalo do jarního kola z 6. místa, družstvo mladší B z 14.místa a starší z místa 26. 

V pátek všichni závodníci soutěžili ve štafetách různého druhu – štafeta CTIF, štafeta 4x60m a štafeta požárních dvojic. Starší ještě soutěžili v disciplíně požární útok CTIF. Po štafetách bylo družstvo mladších A na 8. místě a družstvo mladších B na 15. místě. Starší se při své premiéře v této kategorii ve štafetách umístili na celkově 16. místě. 

V sobotu pak následovaly požární útoky. V útocích se nejvíce dařilo družstvu A v mladší kategorii, které zde zaběhlo 4. nejlepší požární útok okresu Svitavy. Celkově se v okresním kole mladší A umístili na 9. místě, družstvo B, složené jen z prvňáků a dětí MŠ se nakonec umístilo na 15. místě z celkových 18 družstev okresu Svitavy. Starší se umístili na 17. místě z 20 družstev.

Přes všechny problémy – covid, nemoce, špatné počasí jsme se zúčastnili tohoto jarního kola s 27 dětmi. Dětem patří dík za jejich snahu o co nejlepší výsledek i ve velmi proměnlivém počasí s mnoha deštivými přeháňkami a jejich reprezentaci našeho sboru. Všem dospělým, kteří děti doprovázeli, patří poděkování za jejich pomoc! Díky patří také SDH Jarošov za zapůjčení 1 závodníka při náhlém onemocnění jednoho našeho závodníka.

Lenka Tomášková

Fotogalerie