6. 12. 2020

Mikuláš, anděl a čerti navštívili děti v Pusté Kamenici, koronaviru navzdory

Alespoň jedna tradice zůstala v letošním zvláštním roce zachována. V sobotu pátého prosince se za pustokamenickými dětmi vydal Mikuláš spolu s andělem a čerty. Nevyšlo žádné nařízení, které by mikulášskou obchůzku vyloženě zakazovalo a tak za dodržení hygienických zásad, nařízení a pokynů se Mikuláš, anděl a čerti vypravili za dětmi z vesnice, aby ty zlobivé postrašili a hodné obdarovali. Celkem tak navštívili 45 dětí, které se ubránily peklu díky pěkným básničkám či písničkám a také slibům o polepšení se. Něco sladkého na zub tak nakonec od našeho spolku dostali všichni. Věřme, že příští mikulášská obchůzka se uskuteční již za normálních okolností, na které jsme byli v minulosti zvyklí. 

Za TJ Pustá Kamenice Jaroslav Sklenář

Foto: Jan Brokl st.

Fotogalerie