3. 10. 2021

Cykloturistický zájezd - Křivoklátsko - Český kras

Výletu na Křivoklátsko a do Českého krasu, který uspořádala TJ Pustá Kamenice, se zúčastnilo téměř padesát turistů a cyklistů. Díky nádhernému, spíše letnímu, než podzimnímu počasí se uskutečnily všechny naplánované výlety. Od soboty 25.9.2021 do úterý 28.9.2021 tak turisté stihli navštívit městečko Zbečno a Hamousův statek, hrad Křivoklát, rozhlednu Velká Buková, skalní vyhlídku ve Svatém Janu pod Skalou, hornický skanzen Solvaovy lomy, lomy Malá a Velká Amerika, hrad Karlštejn, zříceninu hradu Tetín, údolí Berounky, Koněpruské jeskyně, Skryjská jezírka a zříceninu hradu Týřov. Cykloturisté viděli skoro to samé, a ještě mnohem víc, protože najezdili téměř 200 km a poslední den zajeli podél Berounky až do Prahy. Všem účastníků patří velké díky nejen za jejich sportovní výkony, ale i za skvělou atmosféru, která ovládla celý výlet.

Za TJ Pustá Kamenice Hana Broklová

Foto: Petr Novák, Hana Broklová, Dušan Pečenka, Jaroslav Sklenář

Fotogalerie