7. 1. 2009

TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA

V sobotu 10. 1. 2009 se bude v naší obci konat již tradiční tříkrálová sbírka pro Charitu Polička.

Tříkráloví koledníci přinášejí lidem radostnou zvěst vánočních svátků. Přitom prosí o dar na pomoc lidem v nouzi. Skupinky tří králů chodí podle tradice od domu k domu nebo koledují v ulicích. Finanční příspěvky vybírají do úředně zapečetěné kasičky opatřené charitním logem a obdarovávají dárce drobnou pozorností. Vedoucí skupinky je vybaven průkazem koledníka. 

 

Výtěžek sbírky je tradičně určen především na pomoc nemocným, handicapovaným, seniorům, matkám s dětmi v tísni a dalším potřebným, a to zejména v regionech, kde se sbírka koná. Část výnosu sbírky je určena na humanitární pomoc do zahraničí.

 

Přehled všech záměrů charit pro Tříkrálovou sbírku 2009 najdete zde.

 

Aktuální průběh Tříkrálové sbírky 2009 v celé ČR sledujte na www.trikralovasbirka.cz nebo také na www.charita.cz.