28. 1. 2009

Dopis z Charity Polička

Tříkrálový zázrak

 

Čtyři roky jsem v těsné blízkosti zrodu Tříkrálové sbírky. Ačkoliv je scénář mých vnitřních pochodů každoročně stejný (vystřídají se v něm odhodlání, nadšení, akce, rozčarování, panika, konsolidace, další akce, únava, akce, akce, akce...). Nakonec po ní vždycky zůstane klid a oči plné údivu. Proč?

Tříkrálová sbírka totiž není pouze sbírkou peněžní, jak se jeví navenek. Je i sbírkou lidských charakterů, jež ve mně opakovaně vzbuzují údiv.

Údiv ve mně vyvolávají děti, které každoročně do koledy jdou, zmrzají, zpívají do kolečka a až do ochraptění tříkrálovou koledu a pak po návratu na Charitě vesele řádí, jako by nepodstoupily žádnou námahu. Udivují mě dospělí, kteří po pracovním týdnu vymění sobotní odpočinek za obcházení domů s partou dětí a pokladničkou na krku. Udivují mě paní „zásobovačky“, které samy hlídají, aby se koledníci na Charitu vrátily k plnému stolu. Udivuje mě ochota a preciznost trojice králů na koních, udivují mě studenti gymnázia, jak překonávají přirozený ostych mládí a odhodlaně se zhošťují úkolu. Udivují mě starostové obcí, dobrovolníci a ředitelé vesnických škol, kteří rok co rok na sebe berou břímě organizace sbírky ve své obci. Udivují mě pracovníci Charity, kteří se semknou a dřou, aby všechno klaplo. Udivuje mě stále laskavější a vřelejší přijímání koledníků vámi občany.

A nejvíc mě udivují lidé, kteří po sbírce přijdou na Charitu s penězi v ruce a s jemnou výčitkou: „Víte, k nám Tři králové nedorazili…“ Trochu se za to stydím, ale pak se dostavuje klid. Vždyť my těm lidem naší koledou asi opravdu přinášíme radost.

A tak, jak o Vánocích všichni prožíváme zázrak narození Ježíše, o Třech králích v Charitě prožíváme zázrak lidství. Letošní zázrak má svoji číselnou hodnotu.

Je to částka 439 079,00 Kč (o 73 894,50 Kč více než vloni), z toho v Pusté Kamenici 8.974 Kč (o 1.579 Kč více než vloni).

Že to není žádný zázrak? Ale kdeže! Vždyť média jsou plná hospodářské krize… a zázraky lidství se přesto dějí.

 

 

 

 

Rok plný požehnání a pokoje

za Oblastní charitu Polička přeje

Štěpánka Dvořáková