3. 2. 2009

Czech POINT

Český Podací Ověřovací Informační Národní Terminál, tedy Czech POINT umožňuje v současné době v kanceláři Obecního úřadu Pustá Kamenice získat následujcí ověřené výpisy.

Výpis z Katastru nemovitostí

Výpis lze požadovat na základě listu vlastnictví (potřebujete znát katastrální území a číslo listu vlastnictví) nebo podle seznamu nemovitostí (potřebujete znát katastrální území a dále buď parcelní číslo požadované nemovitosti, jedná-li se o pozemek, nebo stavební parcelu případně číslo popisné, jedná-li se o stavbu).

Cena je 100 Kč za první stránku výpisu, 50 Kč za každou další stránku.

Výpis z Obchodního rejstříku a Živnostenského rejstříku

Aktální nebo úplný výpis lze požadovat na základě znalosti IČ obchodní organizace.

Cena je 100 Kč za první stránku výpisu, 50 Kč za každou další stránku.

Výpis z Rejstříku trestů

Výpis je vydáván na základě vyplněné žádosti a platného dokladu totožnosti. Výpis může požadovat pouze osoba, které se týká.

Cena je 50 Kč za každou stránku.

Výpis z bodového hodnocení řidiče

Umožňuje zjistit stav trestných bodů (bez bodů ve správním řízení). Výpis je poskytován z Centrálního registru řidičů vedeného Ministerstvem dopravy, jehož součástí je právě i evidence bodového hodnocení. Tento výpis má pouze informativní charakter, nenahrazuje výpis z karty řidiče pro styk s úřady.

Cena je 100 Kč za první stránku výpisu, 50 Kč za každou další stránku.

Upozornění

Výpisy, které získáte na kontaktních místech Czech POINT jsou určeny pro použití na území České republiky. Použití listin v zahraničí se řídí různými pravidly a v případě, že budete pro vaší listinu vyžadovat tzv. superlegalizaci nebo apostilizaci, je nutné získat jí u vlastníka dané agendy (např. výpis z KN na příslušném katastrálním pracovišti, výpis z RT přímo na Rejstříku trestů).

Více informací získáte na stránkách www.czechpoint.cz.