4. 2. 2009

Zpravodaj Spolku pro obnovu venkova - leden 2009

Vážení příznivci venkova,
předkládáme Vám první letošní číslo Zpravodaje Spolku pro obnovu venkova, který bude vycházet každý měsíc v elektronické podobě.
 
V lednovém čísle si například můžete přečíst:
- Rozhovor s předsedou SPOV Eduardem Kavalou "Chci vyburcovat spolek k oživení"
- Téma: Srovnání programů obnovy venkova v jednotlivých krajích
- Aktuálně o venkovu: O program Leader je v regionech velký zájem
- Dotační programy: V únoru startuje 6. kolo PRV, končí výzva pro vodohospodářské projekty
- Zajímavost: Mladí ochránci přírody chtějí zachránit studánky
 
Spolek pro obnovu venkova hodlá tímto způsobem zlepšit zejména přenos informací mezi obcemi, regiony, institucemi na krajské i národní úrovni. Zpravodaj dosud vycházel jako příloha časopisu Veřejná správa.
Nový zpravodaj zasíláme na elektronické adresy všech obcí v ČR, mikroregionů, místních akčních skupin, zastupitelů ve všech krajích, krajské odbory regionálního rozvoje a na adresy státních institucí.
Budeme rádi, když časopis rozešlete i na adresy lidí ve vašem okolí, které by mohl rovněž zajímat.
 
S pozdravem
 
Za redakční tým
 
Tomáš Šulák,
Zpravodaj Spolku pro obnovu venkova ČR
www.spov.org
Tel. 775 949 142
E-mail: tomas.sulak@smarv.cz
www.smarv.cz
 
Příští uzávěrka pro vaše příspěvky je 23. února 2009, zasílejte je na adresu:
Marie Šuláková
marie.sulakova@seznam.cz
 

Přílohy

Zpravodaj  [pdf, 969.6 KB]