26. 6. 2019

Návrh železničního jízdního řádu pro období 2019/2020.

Vážení spoluobčané, SŽDC vydala návrh železničního jízdního řádu pro období 2019/2020. Případné připomínky prosím zasílejte na emailové adresy: patrik.benna@pardubickykraj.cz nebo leos.beran@pardubickykraj.cz a to do 17. července 2019. Do předmětu zprávy prosím uveďte Připomínky k návrhu JŘ 2019/2020. Na níže uvedeném odkazu naleznete návrh železničního jízdního řádu pro Pardubický kraj: (nás se nejvíce týkají stránky č. 54-55 - železniční trať Žďárec u Skutče - Svitavy a Svitavy - Žďárec u Skutče)

https://www.szdc.cz/documents/50004227/60502701/pardubicky.pdf/9555bf67-a21a-4dae-af95-068ed76ee4e5

Případné připomínky zašlete do 16.7.2019 na emailovou adresu : starosta@pustakamenice.cz a já to hromadně zašlu na Pardubický kraj.

Upozorňujeme, že se jedná o pracovní verze jízdních řádů, tzn. v návrhu může docházet na základě připomínek měst, obcí, dopravců či cestující ke změnám. Návrh jízdního řádu také nemusí odpovídat konečné verzi jízdního řádu. Aktualizovaná verze návrhu jízdního řádu bude vydána v srpnu 2019.

starosta