4. 10. 2021

Vítání občánků 2021

Pojedenácté od obnovení tradice v roce 2009 se v naší obci uskutečnilo slavnostní vítání občánků do života. V budově ZŠ a MŠ v Pusté Kamenici se v neděli 3.10.2021 sešly čtyři rodiny nejmladších občánků. Gratulaci od starosty obce Jaroslava Sklenáře, finanční dar a pamětní list obdrželi rodiče Patrika Vičara, Jana Hubače, Barbory Oplištilové a Martina Smažila. Proběhlo také slavnostní podepisování rodičů do kroniky a fotografování u kolébky. Celý program příjemně doplnilo představení žáčků místní školy. Slavnost byla zachycena fotografem panem Jan Broklem st. a rodiče se tedy mohou těšit na fotoalbum dokumentující vítání jejich děťátka do života v obci. Jsme velice rádi, že jsme vítání občánků mohli konečně uspořádat. V loňském roce nám to vzhledem k nemoci Covid 19 bohužel nebylo umožněno.

starosta

Foto: Jan Brokl st.

Fotogalerie