7. 1. 2022

Tříkrálová sbírka 2022 v Pusté Kamenici

Vážení spoluobčané. Oblastní charita Polička ve spolupráci s obcí Pustá Kamenice uspořádá v sobotu 8.1.2022 v dopoledních hodinách tradiční TKS 2022. Tříkrálová sbírka začne o půl deváté u obecního úřadu, odkud dvě party koledníků vyjdou směrem k Vašim domovům s tříkrálovými pokladničkami. Vše za dodržení patřičných opatření v rámci pandemie Covid 19. Poslední a třetí pokladnička je po domluvě s panem farářem umístěna od 1.1.2022 do 16.1.2022 v kostele sv. Anny a i zde můžete přispět do TKS 2022. Hlášení v místním rozhlase proběhne dne 7.1.2022 v 16:00 hodin a dne 8.1.2022 v 08:30 hodin při odchodu koledníků. Předem děkujeme všem, kteří se dobrým skutkem připojí k TSK 2022.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                  starosta

Odkaz:http://www.policka.charita.cz

Fotogalerie