8. 1. 2022

Tříkrálová sbírka 2022

V sobotu 8.1.2022 v dopoledních hodinách obec Pustá Kamenice ve spolupráci s Oblastní charitou Polička uspořádala tradiční Tříkrálovou sbírku.  Koledníci chodili po obci od půl deváté do půl jedné. Jedna parta šla od kulturního domu směrem na horní konec obce a druhá na dolní konec obce. Koledníci chodili dům od domu a u každého domu zazpívali tříkrálovou koledu. Touto cestou bych chtěl poděkovat všem občanům, kteří finančním darem přispěli do tříkrálové pokladničky a dobrým skutkem se připojili do TKS 2022. Koledníci děkují občanům za darované sladkosti. Já děkuji koledníkům a jejich vedoucím, že dnešní tříkrálová sbírka proběhla naprosto v pohodě a bez problémů. Do poslední třetí tříkrálové pokladničky můžete přispět v kostele sv. Anny do neděle 16.1.2022. Tento den TKS 2022 končí. O výsledku TKS 2022 budete informováni jak na webových stránkách obce, tak i prostřednictvím místního rozhlasu. Ještě jednou všem děkuji.

starosta

Foto: Jan Brokl st., Jana Břenková

 

Fotogalerie