20. 1. 2022

Výsledek Tříkrálové sbírky 2022 v Pusté Kamenici

Vážení spoluobčané, vážení návštěvníci webových stránek obce Pustá Kamenice. Dnes na obecním úřadě za přítomnosti pracovníků Oblastní charity Polička došlo k otevření pokladniček Tříkrálové sbírky 2022. Po sečtení pokladniček bylo zjištěno, že v Pusté Kamenici došlo k absolutnímu rekordu ze všech ročníků TKS, které se v naší obci doposud uskutečnily. Věřte, že se u nás vybralo rekordních a úctyhodných 17 606,-Kč. Za ohromnou štědrost Vám tímto moc děkuji. Rovněž Vám také děkují organizátoři TKS 2022 z Oblastní charity Polička. V letošním roce proběhla TKS tak, že v sobotu 8.1.2022 dvě party koledníků s tříkrálovou koledou chodily dům od domu, za dodržení všech opatření v rámci pandemie Covid 19. Protože jsme do poslední chvíle přesně nevěděli, zda-li budou moci koledníci vzhledem k opatřením chodit po obci, třetí a poslední pokladnička byla po domluvě s panem farářem umístěna v kostele sv. Anny. Zde dárci také mohli přispět do tříkrálové pokladničky od 1.1. do 16.1.2022. Je vidět, že i v této nelehké době jste nezapomněli myslet na pomoc druhým a za to Vám ještě jednou velice děkuji. (pro zajímavost - v letošním roce se vybralo o 6 231,-Kč více než v roce 2021)

starosta

Vážení a milí dárci TŘÍKRÁLOVÉ SBÍRKY 2022, Vám všem patří naše veliké poděkování za Vaši účast v letošní sbírkové tradici a za Vaše štědré darování. Velice si toho vážíme. Díky Vašim darům budeme moci uskutečnit letošní tříkrálový záměr a posílit tak především službu Domácího hospice sv. Michaela a službu Otevřených dveří, která se věnuje lidem s duševním onemocněním. Tříkrálová sbírka i letos utvrzuje v přesvědčení, že všude tam, kde je člověk, je místo pro dobrý čin. Obnovená tříkrálová tradice již má za sebou přece jen už nějaký ten rok a společně tak můžeme být svědky úžasné skutečnosti – a sice - že dobrá myšlenka a dobrý skutek spouští řetězovou reakci dobrých myšlenek a dobrých skutků. A tohoto řetězu jste Vy všichni neodmyslitelnou součástí. Děkujeme Vám. Opatrujte se v Pusté Kamenici ve zdraví a dobré pohodě. S úctou Vaše Oblastní charita Polička.“

Pro Vaši širší informaci:

https://policka.charita.cz/trikralova-sbirka/vysledky-sbirky/ … zde jsou aktuální výsledky sbírky (v aktuálním čase) – o něco se již liší od uzavřeného výsledku k termínu 16.1.2022, neboť bezhotovostně na účet je možné darovat ještě do konce ledna a do online tříkrálové kasičky lze přispívat po celý rok. Nejvýznamnější částka se ale směřovala do rozmezí fyzického konání TKS.  

https://policka.charita.cz/trikralova-sbirka/historie-vysledku/ … zde můžete porovnávat s léty minulými

https://www.trikralovasbirka.cz/ … na tomto odkazu je možno darovat celoročně; pokud dárce při zadávání platby vybere i Naši Oblastní charitu Polička, dar bude konkrétně k nám

 

 

Srdečně a s přáním všeho dobrého do příštích dnů

Marcela Vraspírová

Fotogalerie